In Twee Richtingen Wijzen

Commentaar door Richard Lang

Wijs met één wijsvinger naar buiten naar de wereld en met je andere wijsvinger naar binnen naar je geen-gezicht.

De vinger, die naar buiten wijst is gericht op een scene vol met ontelbare vormen en kleuren. Het is een ingewikkeld tafereel. Hoe langer je er naar kijkt, hoe meer er te zien is. En het meeste ervan is verborgen, op één of andere manier weggestoken achter andere dingen.


Het zicht naar binnen is anders. Hier is de ruimte helemaal niet verborgen. Je kunt haar volledig zien, in één blik. Op de foto kan ik maar een deel van de kamer in de verte zien, maar hier zie ik de hele ruimte. Er is niets meer te zien hier, niets verborgen. Noch is het wezen dat ik hier ben – en dat jij hier bent (suggereer ik) – op enigerlei wijze op afstand. Het is precies hier, het is wat ik ben. Het is het ‘deel’ van mij dat ik nooit kan verliezen. Wat kan er eenvoudiger zijn dan dit zien – en dit zijn ? Het is ongecompliceerd, transparant, beschikbaar voor onderzoek, dichter dan dicht, in zijn geheel gegeven…

Is dit Wie je werkelijk bent ? Ben je volkomen leeg, en terzelfdertijd openheid voor dit eindeloos veranderend zicht naar buiten, ruimte voor deze verbazingwekkende wereld ? Om het te ontdekken moet je enkel kijken. De ruimte hier zien is het eenvoudigste wat er is.

Toepassing in het leven

Nu je gezien hebt dat je openheid bent voor de wereld kan je, de volgende keer dat je je in een moeilijke of verwarrende situatie bevindt, die situatie beschouwen vanuit deze openheid, deze helderheid. Aandacht in twee richtingen: een verwarrende situatie daar tegenover klaarheid hier. Je bent geen ding, deel uitmakend van de situatie, maar openheid voor al wat er gebeurt. De helderheid hier wordt niet beïnvloed door de verwarring daar. Je kan je bewustzijn zijn van en rusten in de helderheid en eenvoud, die je meest innige wezen is. Terwijl je vanuit deze klaarheid bij de situatie blijft zullen de juiste antwoorden stromen. Geleidelijk aan, door ervaring, zal je de diepte die je bent beginnen te vertrouwen. Verschijnselen worden tegenover andere verschijnselen gezet en zijn zo beperkt in hun mogelijkheden, maar jij – Wie jij werkelijk bent – bent geen verschijnsel. Je bent geen ding tegenover andere dingen, maar de ruimte die alle dingen opneemt, de diepte van waaruit de wereld stroomt.

Begin de gewoonte te ontwikkelen om je bewust te zijn van de ruimte van waaruit je kijkt, de ruimte van waaruit je in werkelijkheid al leeft. Merk in situaties, die je op de proef stellen, dat je ruimte bent voor deze situaties. Geef je Ware Identiteit de kans om met een antwoord te komen. Aandacht in twee richtingen is praktisch. De oplossing voor moeilijke situaties of problemen komt voort uit het bewust open zijn voor de Ene, die tenslotte deze uitdagende situaties uitvond !

Douglas Harding

Door deze oefeningen uit te voeren met een minimum aan aandacht heb je werkelijk gezien wat het is om de eerste persoon enkelvoud te zijn – het Niet-iets dat zich nochtans scherp bewust is van zichzelf als de Container of Achtergrond van het hele toneel. Dit zien is geloven.

Totaal niet mystiek (in de populaire betekenis) is het een nauwkeurige, totale, alles-of-niets ervaring, die geen gradaties toelaat – zolang het duurt. Jouw taak is nu om je Afwezigheid/Aanwezigheid te blijven zien in alle situaties, tot zien heel natuurlijk en continu wordt. Dit is noch jezelf verliezen in je Leegheid, noch in wat het vult, maar tezelfdertijd het ding zien waar je naar kijkt en het Niet-iets van waaruit je kijkt. Er zal geen moment gevonden worden waarin deze aandacht in twee richtingen ongepast is of veilig kan opzij gezet worden. De prijs voor geestelijke gezondheid is waakzaamheid. The Science of the 1st Person, Douglas Harding

Zie Problemen oplossen door Douglas Harding
& Problemen aanpakken door David Lang

Citaten 

Ervaringenmet dit experiment

Citaten

 Er is een plaats waar alle problemen maar één universele oplossing hebben. Anandamayi Ma

Het antwoord op je probleem is te zien wie het heeft. Ramana Maharshi

Bovenal kijkt deze meditatie, zoals Janus, in beide richtingen. Tergelijkertijd naar binnen kijkend naar de Ziener en naar buiten naar het geziene, neemt het het geziene op en geeft er zin aan, omdat het Niet-iets in de weg zet – en voorrang geeft aan dit Niet-iets. Zoek de eerste persoon en de derde zal eraan toegevoegd worden. Zoek de derde en zelfs die zal weggenomen worden. D.E. Harding

De meeste van onze spanningen en frustraties vinden hun oorsprong in de dwingende behoefte om de rol te spelen van iemand die we niet zijn. Dr. Hans Selye

top

Ervaringen

 Zien is eenvoudig – het is terzelfdertijd in de nietsheid kijken waar je bent en in de wereld. Deze woorden lijken iets dat uiterst eenvoudig is te splitsen en ingewikkeld te maken. Het is zo eenvoudig dat iedereen het kan ‘doen’ – omdat we al leven vanuit dit. Het is kwestie van het op te merken. R.L. UK
Merk alleen maar op wat zichtbaar is en wat niet zichtbaar is, en hou dit voor een tijdje vol. Wees nieuwsgierig naar het “onzichtbare” deel, wat het deel is dat aanvoelt als “ik”. Verwacht geen emotionele shift (al kan er een zijn, maar het hoeft niet). J.A. USA

Je vroeg of ik een speciale techniek gebruik, als ik de ‘aandacht laat uitzetten om de bron te omvatten’. Voor mij betekent dit weer in de nietsheid kijken. En hoe doe ik dat ? 

Ik kijk naar die plaats boven mijn borst, waar anderen mijn gezicht zien. ‘De plaats van waaruit ik kijk’. En ik blijf kijken. Ik merk op dat ik niet vanuit iets kijk. Geen ogen hier, helemaal niets. De eenvoud zelf. Het is een plaats die men over het hoofd ziet, een ‘terra incognita’. Zien gaat over her-bewustworden van deze ‘plaats’. Soms helpt een uitdrukking me: ‘het ene oog’, ‘in twee richtingen kijken’, ‘niets zijn’, ‘openheid zijn’. Ze verandert van tijd tot tijd en dikwijls heb ik geen speciale uitdrukking. 

Ik doe geen inspanning om te stoppen met denken. De nietsheid is vrij van alles, inbegrepen gedachten, en er bewust van worden betekent bewust worden van absoluut stille ‘geest’, van geen-geest. Het is hier volmaakt vredig. Wat er dan gewoonlijk gebeurt is dat mijn onrustige geest spontaan tot rust komt. Niet omdat ik hem probeer te manipuleren. Ik ben me eenvoudig bewust van deze volmaakt vredige plaats en dat heeft invloed op mijn geest. 

In feite gaan de nietsheid en het denken goed samen. Gedachten komen tenslotte uit de nietsheid.
‘Doe’ ik iets als ik zie ? Het is een kwestie van taal, van woorden. Ik verlies de nietsheid niet uit het oog. Ik kijk rechtstreeks hier in deze ‘ruimte’. Maar, uiteraard, wie ziet de nietsheid ? De nietsheid zelf ! R.L. UK

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate