De Spiegel

Commentaar door Richard Lang

Bekijk een videovoorstelling van dit experiment

“Maar ik kan mijn gezicht zien in de spiegel…”

De spiegel toont hoe jij eruit ziet – je verschijning.

Welk van je verschijningen hij bevat hangt af van waar je de spiegel zet.

Op een armlengte afstand bevat hij je gezicht. Dit is min of meer hoe anderen jou zien op deze afstand. (Voor anderen zijn je trekken, zoals op een foto, links en rechts verwisseld ten opzichte van wat jij ziet in de spiegel

 

 

 

 

 

Breng de spiegel dichterbij en je krijgt een lichtjes ander beeld. Dit is opnieuw vergelijkbaar met wat anderen zien op deze kortere afstand.

Breng de spiegel tot vlak bij jou en je krijgt een wazig beeld – dit is de binnenste grens van de spiegel. Iemand anders, die jou bekijkt op deze afstand zal ook een wazig beeld zien.

De spiegel is een groot hulpmiddel om je bewust te laten worden van hoe je er uit ziet op verschillende afstanden. Hij bevestigt dat je verschijning verandert met de afstand.

 

Plaats een grote spiegel verder weg en je zult je hele lichaam zien. Op deze afstand zouden anderen je ook helemaal zien, van hoofd tot tenen. Alleen op deze afstand manifesteert je hele lichaam zich.

Merk op dat je lichaam ginder in de spiegel een hoofd heeft en normaal rechtop staat, maar je echte lichaam – dat wat je ziet als je omlaag kijkt – is hoofdloos en ondersteboven (en jouw linkerkant is de rechterkant van de persoon in de spiegel..).

 

 

 

 

 

 

Als je je een grote spiegel voorstelt die zich van jou weg beweegt in de lucht, dan zou je zien hoe je menselijke verschijning krimpt tot een stip en vervangen wordt door de plaatselijke omgeving: huizen, wegen, velden … en vervolgens door je land en continent. Dit is min of meer wat waarnemers ook zouden zien als ze naar jou keken vanuit een vliegtuig of een raket. Op korte afstand zie je jouw persoonlijk gezicht, op grotere afstanden je stedelijke en dan je nationale gezicht. Dit zijn allemaal geldige beelden van jou, belangrijke lagen van jouw identiteit. Soms identificeren we ons intens met onze buurt, stad, land…

 

 

 

Stel je nu een spiegel op de maan voor: wat zou hij tonen? De prachtige Aarde. Hou een spiegel op armlengte en je ziet je menselijk gezicht; stel je een spiegel op de maan voor en je zou je planetaire gezicht zien. Je hebt beide gezichten nodig, beide lichamen. Hou zou je kunnen ademen zonder zowel je longen als je atmosfeer? Je leven hangt van beide lagen af.

 

 

 

 

 

Wat zou je spiegel onthullen op grotere afstanden? Je zonnelichaam, dan je Melkweglichaam. Zonder deze lichamen kun je evenmin bestaan.

Archetypische beelden van deze lagen duiken soms op in ons bewustzijn via onze dromen. Diep vanbinnen weten we dat we heel wat groter en dieper zijn dan enkel ons menselijke zelf.

Zo bevestigt de spiegel wat de wetenschap rapporteert: je menselijke identiteit is maar één laag in een ui-achtig systeem, dat uit vele lagen bestaat.

 

 

 

Wie bevindt zich dan in het centrum van al deze lagen? Al deze verschijningen, van wie of wat zijn dat verschijningen?

De spiegel kan je dat niet vertellen want je kunt hem fysisch niet helemaal tot in je centrum brengen. Het meest nabije beeld dat je van jezelf kunt zien als je een spiegel gebruikt, is een wazig beeld. En al kunnen de wetenschappers dichterbij komen en onthullen dat dit wazige beeld bestaat uit cellen, moleculen, atomen, deeltjes … hoe dicht ze ook naderen, toch blijven ze altijd op een afstand van jou, buiten jou.

Je verschijningen staan te kijk voor anderen en voor jezelf in de spiegel. Hoe kan je onthullen wat jij bent in het centrum van al deze verschijningen, op afstand nul?

Kijk zelf. Zo eenvoudig is het.

Zelf kijken

Als je in een spiegel kijkt, zie je je gezicht daar.

Zie je een tweede gezicht aan jouw kant van de spiegel, of zie je ruimte?

Ik zie geen gezicht hier tegenover het gezicht in de spiegel. Ik ben ruimte hier voor mijn uiterlijk daar. Ik ben openheid voor mijn gezicht in de spiegel.

Ginder achter het glas is mijn menselijk uiterlijk; aan deze zijde van het glas is mijn goddelijke realiteit. Ik ben beide. Ik heb dat gezicht en ik ben deze realiteit. Mijn gezicht daar is een verschijning van de Ene die ik werkelijk ben – hier. Eén van mijn vele verschijningen.

Is dit ook waar voor jou? Waar is jouw gezicht? Hier, of daar?

 

 

Probeer dit eens: wijs naar jezelf terwijl je in de spiegel kijkt.

De persoon in de spiegel wijst naar zijn gezicht.

Waar wijst jouw vinger, aan deze kant van de spiegel, naar?

Een gezicht of ruimte?

Welk verschil zou dit kunnen maken in je leven?

Opluchting

Als je in je Ware Natuur kijkt zie je dat je uiterlijk daarbuiten hoort, in de spiegel en in anderen. Je neemt het feit ernstig dat het niet hier in je centrum te vinden is. Je menselijkheid is perifeer. Wat een opluchting. Er moet niets in stand gehouden worden in het centrum, niets om je zorgen over te maken, niets om aan te passen, veranderen, genezen, kwijt te geraken, depressief van te worden, te bekritiseren, over te pochen …

Je kunt je ontspannen in deze vrije en gezonde ruimte – als je daarvoor kiest. Hier in het centrum voel je je buitengewoon goed – je hebt je nooit zo goed gevoeld!

Je menselijke Zelf
Je bent goddelijk in het centrum, menselijk in uiterlijk – op een bepaalde afstand. Zien Wie je werkelijk bent betekent niet dat je je niet langer bewust bent van je uiterlijk, niet langer zelfbewust. Dat is zowel onmogelijk als onwenselijk. En dus reageer je nog steeds op je naam, herken je jezelf nog steeds in de spiegel, neem je nog altijd de verantwoordelijkheid voor je daden. Natuurlijk.

Mar je bent je nu bewust dat je menselijkheid als een vermomming is, een verpersoonlijking die je in deze wereld op jou genomen hebt. Innerlijk ben je God, uiterlijk ben je een mens – een uniek mens die een speciale bijdrage te leveren heeft. In plaats van te denken dat je enkel maar die persoon bent, die verschijning, ben je je bewust van de Macht achter jou, de Veiligheid in jou, de Bron van inspiratie en leiding in het hart van je menselijk leven. Dit laat je toe om nog meer jezelf te zijn.

Onvoorwaardelijke liefde

Deze Macht achter je rug, deze Veiligheid genesteld in jouw eigenste hart, is onvoorwaardelijke liefde in die zin dat deze hoofdloze ruimte, die niet-iets is, geen mogelijkheid heeft om iets of iemand af te wijzen. Je bent open geschapen – voor je eigen leven en voor de levens van anderen.

De ontdekking van Wie je echt bent is een intense uitdaging voor de wijze waarop we normaal onszelf en anderen zien. Naarmate we blijven leven vanuit de Waarheid verandert de manier waarop we relaties aangaan, zowel met onszelf als met anderen, op het diepste niveau. Blijf aandacht schenken aan de Waarheid en zie hoe de ontdekking van onvoorwaardelijke liefde jou persoonlijk verandert.

Douglas Harding

Eén van de grootste instrumenten van de waarheid dat God me nader is dan Douglas, is de spiegel, die die Douglas-hindernis uit Gods weg ruimt. Mijn spiegel is een prachtige, prachtige leraar, waardevoller dan al de geschriften van de wereld. Face to No-Face, Douglas Harding.

Mijn spiegel bevestigt dit wijdopen zijn precies hier, waar ik ben. Precies het ding dat me lang geleden een gezicht gaf, ontheft me er nu van. Nu kijk ik in de spiegel om te zien hoe ik er niet uitzie! Douglas Harding

Mijn hele leven en wat ik te delen heb met mensen is: ‘Stap ervan af je te identificeren met de kerel in de spiegel, die heel belangrijk is maar zich daar bevindt. Stap van hem daar naar hier, naar zijn Oorsprong, die precies is waar jij bent. Video Interview with Douglas Harding

Zie ook Mijn bijzondere vriend door Douglas Harding

Citaten

Ervaringen met dit experiment

Citaten

Zijn vorm is vergaan, hij is een spiegel geworden: niets is daar behalve het beeld van het gezicht van een ander. Roemi

Maar wij allen, met ongesluierd gelaat, de glorie van de Heer reflecterend als in een spiegel, worden getransformeerd. St. Paulus

Alleen, zonder vorm of gelaat,

Vaste voet of steun, gaat men verder

Om van Dat te houden, voorbij alle schepselen,

Dat gewonnen kan worden door een gelukkig toeval. Johannes van het Kruis

Voor schoonheid verdien ik geen tien

Er zijn anderen, veel mooier om zien

Maar mijn gezicht het gaat me niets aan

Want ik kan er achter gaan staan

Het zijn zij die ervoor staan die schrikken. Toegeschreven aan Woodrow Wilson

Een slaapogige grootmoeder

Ontmoet zichzelf in een oude spiegel.

Zij ziet duidelijk een gezicht,

Maar het lijkt helemaal niet op het hare. Tozan Ryokai

Iedereen houdt van een spiegel, zolang hij de ware aard van zijn gezicht niet kent. Hoe lang blijft een weerspiegeling tenslotte in het zicht? Maak er een gewoonte van de oorsprong van de weerspiegeling te contempleren… Deze wang en moedervlek wijzen terug naar de Bron ervan. Roemi

En wij, altijd toeschouwers, overal,

Kijkend naar, nooit vanuit iets! …

Wie keerde ons zo om? Rilke

Ik ben op zoek naar het gezicht dat ik had

Voor de wereld gemaakt werd. Yeats

Als je lichaam en geest loslaat en laat vallen, dan vind je je Oorspronkelijk Gezicht helder voor je. Zazen-gi

Geen van de 1700 koans van Zen heeft enig ander doel dan ons ons Oorspronkelijk Gezicht te laten zien. Daito Kokushi

Als het denken beheerst wordt, verschijnt het Oorspronkelijk Gezicht. Daito Kokushi

Hij die zijn eigen Gezicht waarneemt, zijn licht is groter dan het licht van de schepselen. Ook al sterft hij, zijn zicht is eeuwigdurend, want zijn zicht is het zicht van de Schepper. Roemi

Een Brahmaan kwam bij de Boeddha voor hulp, met bloemen als geschenk in elke hand.

“Laat los,” beval de Boeddha, en de Brahmaan liet de bloemen in zijn rechterhand vallen.
“Laat los,” herhaalde de Boeddha, en de Brahmaan liet de bloemen in zijn linkerhand vallen.

“Laat los,” zei de Boeddha opnieuw, en de Brahmaan was in verwarring.

“Laat los wat in geen van beide handen is, maar in het midden.”

Bij deze woorden ging de Brahmaan tevreden weg.

Als gij op het pad een afgehakt hoofd ziet … daarvan zult gij ons verborgen mysterie leren. Roemi

Ik ben vrij van hoofd. Roemi

Je hebt nooit het hoofd van de Mens gezien: je bent een achterste. Roemi

Onthoofd jezelf! Roemi

Je moet één van beide zaken kiezen. Ofwel je hoofd af laten hakken ofwel in ballingschap vertrekken… Hij die Mij liefheeft, maar zijn hoofd meer liefheeft, is geen echte minnaar. Attar

Hij speelde zijn hoofd kwijt, lachend en zich verheugend. Roemi

Een monnik zei dat hij het kostbare zwaard had. Ten-t'ou stak zijn nek uit en zei: “Welaan dan, hak mijn hoofd af.” De monnik zei: “Uw hoofd is er af!” waarop Ten-t'ou luid begon te lachen. Maar de monnik begreep de betekenis van die lach niet. Blue Cliff Record

Het kostbare Vajra zwaard is precies hier en zijn doel is om het hoofd af te hakken. Tai-hui

Als hij één hoofd van het lichaam scheidt, tilt hij in één keer duizenden hoofden op voor de onthoofde. Roemi

top

Ervaringen

Een vriendin vroeg aan haar dochter, die vier jaar oud was, om naar de badkamer te gaan om haar gezicht te wassen. Toen mijn vriendin in de badkamer ging kijken, was haar kleine dochter haar gezicht aan het wassen – het gezicht in de spiegel! Op een andere keer waren mijn vriendin en haar dochter schoolfoto’s aan het bekijken. Haar dochter kon elk gezicht benoemen, behalve één – “Dat kleine meisje heb ik nooit gezien op school!” R.L. UK

Vorige week kwam een vriend op bezoek bij mij. Hij was depressief en bang voor de toekomst. Ik gaf hem een spiegel en vroeg hem te kijken naar het gezicht in die spiegel. Wie is dat, vroeg ik hem. Hij zei: “Wel, dat ben ik, met een triest en bleek gezicht.” Toen vroeg ik of hij zich kon concentreren op de blik waarmee hij dit gezicht observeerde. Ik vroeg of hij zich kon identificeren met die blik, eerder dan met het gezicht in de spiegel. Tot mijn grote verbazing zei hij ja. Tot op die dag had hij alles wat ik over hoofdloosheid had gezegd verworpen. Dit was waarschijnlijk een veel directere methode. Als hij echt die ‘blik’ was, vroeg ik hem wat hij daarover kon zeggen. Hij zei dat het geen eigenschappen had, geen trekken, maar het was duidelijk zijn ‘kern’.

Deze ochtend herinnerde ik me deze gebeurtenis en kwam een nieuwe Zien-oefening in me op. Ik denk dat het iemands Hoofdloosheid op een heel eenvoudige manier kan tonen. Hier is ze:

Kijk naar het gezicht in de spiegel. Laten we eens uitzoeken of jij dat bent. Kijk aandachtig, zie of je jezelf daar kunt herkennen. Het is een heel vertrouwd gezicht. Ben jij dat werkelijk? Sluit nu je ogen. Wat is er verdwenen? En wat blijft er? Wie is zich bewust van het feit dat het gezicht in de spiegel verdwenen is? Waarmee kan je ‘zien’ dat het gezicht verdwenen is? H. Holland

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate