Naar Hier Wijzen

Commentaar door Richard Lang

Zie video voorstelling van dit experiment

Wie ben jij werkelijk? Niet wie ben jij in de ogen van anderen, of in de spiegel, of volgens je overtuigingen en niet onderzochte veronderstellingen, maar in je eigen directe ervaring.

Grote spirituele leraren zeggen dat jij niet je uiterlijk bent – diep vanbinnen, verborgen, dichter bij je dan je adem, ben je openheid voor de wereld. Zij zeggen dat je, om deze prachtige waarheid over jezelf ontdekken, eenvoudig en onschuldig moet kijken, zoals een kind kijkt. Naar waar kijk je? Precies naar de plek waar jij bent, naar de Kijker. Wanneer ? Nu.

Wil je zien Wie je werkelijk bent voer dan het volgende experiment uit.

Wanneer je in eender welke richting wijst in de wereld, wijs je naar verschijnselen. Jij bevindt je op een afstand van dat, waar je naar kijkt en je ziet dingen, objecten. Neem dit waar – richt je aandacht naar dingen door naar hen te wijzen. (De volgende beelden zijn enkel een leidraad – het is noodzakelijk om het experiment echt te DOEN.)

                                                                                                      

Bijvoorbeeld : ik kan de vormen en kleuren zien van deze kamer …
   
van mijn voet...                                                                                                             

                                                                                                      

...van mijn knie

 

  

 

van mijn borst...

 

 

Bij al deze voorbeelden is de aandacht naar buiten gericht, naar objecten.Wijs nu naar waar anderen jouw gezicht zien.Wat zie je? Je kijkt nu naar binnen – de richting van je aandacht is 180Ëš gedraaid van de objecten daar buiten naar jou, het Subject, de plaats van waaruit je kijkt. Zie je je gezicht? Zie je daar eender wat – een kleur of vorm, enige beweging?

Als ik inkijk naar de plaats waar anderen mijn gezicht zien, vind ik daar geen kleur of vorm. Ik vind grenzeloze openheid of bewustzijn aan deze kant van mijn wijzende vinger. Deze openheid is leeg, helder, transparant. Ze is duidelijk wakker, bewust.

Tezelfdertijd is deze openheid vol van alles wat erin gebeurt : mijn vinger, mijn zicht op de scene erachter, geluiden, gevoelens…

Ik zie nu Wie ik werkelijk ben – zie de grenzeloze Ene in het diepste hart van mezelf, de Ene in wie de wereld zich manifesteert.

Wat vind jij? Kijk jij ook vanuit dit wijd open, kristalhelder bewustzijn?
Pointing Home Movie


Zie Douglas Hardings beschrijving van zijn eerste Zien

Citaten (verzameld door Douglas Harding)

1. Wat te zoeken Zoals de lege hemel heeft Het geen grenzen, toch is Het hier op deze plaats, eeuwig diep en helder. Yung-chia Hsuan-chueh

In het wezen van de ziel kan nooit een vlek vallen. Eckhart Kijken in je zelf-aard is kijken in het niets. Kijken in het niets is echt kijken en eeuwig kijken.
Shen-hui

Het is alsof er in het midden van je wezen een niet-zijn zou zijn. De Confusianisten noemen het het centrum van leegheid; de Boeddhisten het terras van het leven; de Taoisten het voorouderlijk land, of het gele kasteel, of de donkere doorgang, of de ruimte van de vroegere hemel. Het geheim van de gouden bloem

Dring door in het centrum van het niets. Kruip zover je kunt in de waarheid van je niets-zijn en dan zal niets je verontrusten. Molinos

Als een mens ontwaakt is, smelt hij en vergaat. Roemi

De liefhebbende contemplatieve, in zijn grond waarin hij rust, ziet en voelt niets dan een onbegrijpelijk Licht; en door die eenvoudige Naaktheid, die alle dingen omhult, vindt hij, en voelt hij, dat hij datzelfde Licht is waardoor hij ziet, en niets anders. Ruysbroeck

Er is niet langer enige noodzaak om te geloven, als men de waarheid ziet. Al-Alawi

De ware Heilige is hij, die de vorm van het vormloze openbaart aan iemands zicht, die de eenvoudige weg leert om Hem te bereiken Kabir

2. Waar te zoeken De eerste van de beroemde Drie Poorten, of Drie Vragen, van Zen meester Ts'ung-yueh was : “Waar is je zelf-aard?”

Mensen zien het ver weg. Hoe spijtig! Ze zijn zoals een man die, in het water staand, klaagt dat hij dorst heeft. Hakuin

Het hele leven van Hakuin straalde het licht op de plaats waar hij stond. Abt Amakuki Sessan

De Wijze verwerpt Dat maar neemt Dit. Lao-tze

De mens geraakt verloren, vestigt zich overal, gaat zo ver weg dat hij niet terug geraakt.   Eckhart

Ons wezen hier is ons eeuwig wezen. Veel mensen veronderstellen dat ze hier een geschapen wezen zijn, en dat het goddelijke wezen daarginds is. Het is een algemene misvatting. Eckhart
Stralend licht in het gezegende land zo vlakbij. Hui Ming Ching

Drink van deze Aanwezigheid! Wees geen kruik Vol met water, en haar rand kurkdroog; Of als een ruiter, verweg blind geboren, Die nooit het paard onder zijn dijen ziet.   Roemi

Wat is geest dan wel? De Geest van hier en nu. En de God? De God van hier en nu.
Plotinus

3. Hoe te zoeken

De onwetenden verwerpen wat zij zien, niet wat zij denken; de wijzen verwerpen wat zij denken, niet wat zij zien. Huang-po

Neem dingen waar zoals ze zijn en let niet op andere mensen. Huang-po

Hij die het kind tot twijfelen leidt In ‘t graf zal rotten ten eeuwigen tijd Hij die twijfelt door wat hij ziet Wat je ook doet, gelooft je niet. Blake

De Wijze ziet en hoort de hele tijd niets anders dan het kind ziet en hoort. Lao-tze

Totdat je omkeert en wordt zoals de kleine kinderen, zal je niet binnentreden in het koninkrijk des hemelen. Jesus

In zijn tijd zal de oude man niet aarzelen om een kind van zeven dagen te vragen naar de plaats van leven, en hij zal leven. Het Thomas-evangelie

Iedereen onder de hemel zegt dat onze Weg is een grote dwaasheid. Maar het is juist omdat hij groot is, dat hij dwaasheid lijkt. Wat betreft de zaken die geen dwaasheid lijken – wel, er kan geen twijfel zijn over hun kleinheid!  Lao-tze

God wordt niet gezien behalve door blindheid, niet gekend behalve door onwetendheid, noch begrepen behalve door dwazen. Eckhart

Aan hij die niets weet wordt Het duidelijk geopenbaard. Eckhart

De aspecten van zaken, die het belangrijkst zijn voor ons, zijn verborgen dor hun eenvoud en vertrouwdheid… We slagen er niet in geraakt te worden door wat, eens gezien, het meest opvallende en krachtigste is. Wittgenstein

De gemiddelde persoon is half slapend, terwijl hij denkt wakker te zijn. Met ‘half slapend’ bedoel ik dat zijn contact met de realiteit heel onvolledig is; het meeste van wat hij gelooft realiteit (buiten of in hemzelf) te zijn is een stel verzinsels die zijn geest construeert. Hij is zich maar van de realiteit bewust in de mate dat zijn sociaal functioneren dat nodig maakt.
Ik geloof dat ik zie – maar ik zie enkel woorden; I geloof dat ik voel, maar ik denk enkel gevoelens. De denkende mens is de vervreemde mens.   Erich Fromm

Wij zouden volkomen vreemden moeten zijn tegenover de gedachten, gewoontes en meningen van mensen in de wereld, alsof we maar kleine kinderen waren. Dan zouden enkel die zaken voor ons verschijnen die verschijnen voor kinderen, als zij pasgeboren zijn. Traherne

4. Naar wie te zoeken

O Heer, voor mij bent u geheel zichtbaar, en uw wezen is versmolten met mijn natuur.  Simeon de Nieuwe Theoloog

Ik zie God meer reëel dan ik u zie.  Ramakrishna

De zuiveren van hart zullen God aanschouwen.  Jesus

God verklaart Zichzelf niet, Hij is ieders geheim.

God keerde de zintuigen naar buiten: de mens kijkt daarom naar buiten, niet in zichzelf. Af en toe heeft een moedige ziel, zoekend naar onsterfelijkheid, omgekeken en zichzelf gevonden.

Hij is de onvergankelijke temidden van zaken die vergaan. Leven van alle leven, voldoet Hij, hoewel één, het verlangen van elke mens. Hij die Hem innerlijk durft ontdekken, kent vrede; wie anders durft vrede te kennen? katha-upanishad

top

Ervaringen 

Gisteren nacht gebeurde er iets interessant. Ik kreeg bezoek van een man die ik niet zo goed kende en hij merkte een rol met kaligrafie op, die aan de muur hing, met enkel het karakter “mu” (niets) er op. Hij vroeg: “Toler san, heb je ooit de wereld van Niets betreden?” Ik zei: “Ja. Dikwijls.” Hij vroeg toen: “ Hoe kan je dat doen? Wanneer doe je het?” Ik zei: “Oh, je kan het eender wanneer doen.” Hij vroeg: “Hoe?” Dus leidde ik hem door het wijsexperiment. Toen ik bij de vraag kwam: “Wat zie je nu in de plaats waar je vinger naar wijst?” zei hij: “Niets.” Ik zei: “Wel, dat is Mu, niet?” Hij dacht daar ongeveer tien seconden over na, lachte dan ineens luid en klapte in zijn handen en zei: “Ik heb daar jaren over gepiekerd, en jij toont het me in een minuutje!” en hij dankte me overvloedig. J.T. (Zen abt) Japan


De wijzende vinger deed het hem en ik was verbaasd en verrukt om te ontdekken dat dat, wat zich voordien alleen toevallig of onregelmatig na uitgebreide voorbereidingen voordeed, zo eenvoudig, vanzelfsprekend en gemakkelijk beschikbaar was. A.M. Australia


Als ik de wijsvinger naar “mij” laat wijzen en hem dichter breng bij waar mijn “hoofd” zou moeten zijn, dan stel ik vast dat hij verdwijnt/oplost in het “niets”. Het lijkt alsof er een krachtig “zwart” gat is hier of een “niets” gat waarin het hele waargenomen universum wordt opgelost en tegelijkertijd voortdurend uit geschapen wordt. Absoluut verbijsterend! A. Israel.

Ik ontving een vriendelijk antwoord van de heer Harding op mijn fanbrief. Graag deel ik met u één van de zaken die hij schreef. Ik had hem verteld dat ik, als ik het experiment met de naar binnen wijzende vinger uitvoerden, niet kon beschrijven wat ik zag, maar dat het desalnietemin heel duidelijk en vanzelfsprekend was. Hij antwoordde :

“Ja, de wijzende vinger is een sterke indicator. En ik weet wat u bedoelt, als u zegt dat u niet kunt beschrijven waar u naar (in) wijst. Hoe dan ook, ik ben zeker dat u het met me eens zult zijn dat alleen! deze innerlijke Helderheid gepast beschreven kan worden - als bijvoorbeeld grenzenloos, leeg, vol, onvergankelijk (niets om te vergaan), de bewegingloze beweger, en klaarwakker. Waar men naar buiten naar wijst daarentegen kan nooit voldoende beschreven worden: talloze details worden over het hoofd gezien, plus alle interne en externe feiten die het maken tot wat het is. Zoals men altijd zei: “Alleen God kan volmaakt gekend worden, want alleen God is volmaakt eenvoudig.” Dingen zijn meestal ‘uit eten’. Bijvoorbeeld: wat is mijn lichaam? Ik zou de amputatie van deze rechterhand tientallen jaren kunnen overleven: hoe lang kan ik de amputatie van mijn Zon overleven?”
Een elegante ommezwaai, een diepzinnig gezichtspunt, en een gezichtspunt dat hij me mogelijk maakt om te ervaren.
C.C. USA.

Als je kijkt naar je handDaagt het in je verstandWie je werkelijk bent?Als je kijkt naar de hemelWaar stopt dan dit ‘Ik’?Maak je de klik?
Als je je vinger terugdraait naar jezelf en zegt“Kijk naar wie dat wijzen doet”Verlies je soms alle moedWant een koning zie je niet. Het is niets dat je ziet “Wat nut heeft het?” vraag ik me af

Maar het nut kan je niet ontdekken door te vragen watHet nut is de grens van zijnEn als ik simpelweg zie wordt het mijnNu kijk ik naar mezelf maar ik zie me niet echt daarDat dit ‘ik’ is lijkt raarHoewel zo’n onbetekenend stukje oneindigheidZo’n neiging heeft Om alle dingen te voelen draaienRond zijn intens gevoel van eigen belangrijkheidIs het toch waarWaar dit universum begint BEN IK !!! Peter Scott


Wat met mij gebeurde toen ik het Antwoord vond, met mijn vinger wijzend naar de Leegte hier, was in eerste instantie een reactie als: “Dit kan het niet zijn; het zou te eenvoudig zijn, te simpel. Omdat wijzen naar hier wijzen is naar wat ik mijn hele leven geweest ben; de echte H. Hoe kan Douglas zeggen dat H. het Antwoord is ?” Maar dan, een paar seconden later, realiseerde ik me opeens dat deze meest intieme ervaring van H. het Antwoord IS, omdat het helemaal ‘H.’ niet is. Het is Bewustzijn Zelf, dat zich foutief onderschat had door de gedachte: ‘Dit is enkel H.’ Bij die realisatie explodeerde het Antwoord zelf recht in mijn Gezicht als dat wat in werkelijkheid altijd geweest was: de Leegte hier, die de wereld daar creëert. Onmiddellijk begreep ik dat er niet echt andere mensen zijn. Alle ‘personen’ daar (zoals ze verschijnen in Deze Leegte) leven in werkelijkheid vanuit juist dezelfde Leegte hier, hun meest intieme Ik-heid. Nochtans denken de meeste onder hen dat deze Ik-heid een kwetsbare kleine persoon is, wat hen een eenzaam gevoel geeft, klein en beschermend. Het ego kan niet omgaan met de Realiteit waar het zelf enkel deel van uitmaakt. Het enige wat ik in feite ‘deed’ was zien dat ik een ego heb, maar dat ik dat ego niet ben. Nu helpt het ego H. in zijn leven, en ik ben alleen getuige en geniet van het spel. H.E. Nederland
Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate