De Experimenten

Hier zijn een aantal experimenten, die je in staat stellen om te zien Wie je werkelijk bent. Doe ze met een open geest. Vertrouw op het aanwezige bewijs eerder dan op je verbeelding, herinnering of veronderstelling. Kijk zelf – jij alleen kunt zien Wie je werkelijk bent, niemand anders kan dat voor jou doen.

De experimenten leiden je aandacht naar binnen, naar de kern van je wezen. Dit ‘inkijken’ is eenvoudig en direct. Al wat je bijvoorbeeld doet in het Naar hier wijzen experiment – een goede manier om te starten – is naar buiten wijzen en observeren wat je ziet, dan naar binnen wijzen en observeren wat je ziet, of niet ziet! Kan het eenvoudiger ?

Doe meer dan één experiment – elk verkent een ander aspect van je Ware Identiteit.

Voor een video introductie tot de experimenten, klik hier 

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate